2014.12.30 PORTFOLIO HORIZON HORIZON
板にアクリル絵具/鉄 180×810cm Ki Niseko蔵 撮影: 戸張 良彦 (No.1, No.2, No.3, No.4) 撮影: 富井 義人(No.5, No.6)
Acrylic on wood board/Iron 180×810cm Ki Niseko Collection Photo: Yoshihiko Tobari (No.1, No.2, No.3, No.4) Photo: Yoshihito Tomii (No.5, No.6)
Kineta Kunimatsu
BIOGRAPHY PORTFOLIO INFORMATION PRESS Contact