2020.5.27 PORTFOLIO HORIZON HORIZON 板にアクリル絵具 300×235,6cm THE KNOT SAPPORO蔵 撮影: 瀧原 界(No.1)児玉 晴希(No.2)藤倉 翼(No.3, No.4) Acrylic on wood board 300×235,6cm THE KNOT SAPPORO Collection Photo: Kai Takihara (No.1) Haruki Kodama(No.2) Tsubasa Fujikura (No.3, No.4)
Kineta Kunimatsu
BIOGRAPHY INFORMATION PORTFOLIO PHOTO EXHIBITION PRESS Contact